วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แนะนำเทคโนโลยี Server Virtualization จาก VMware

ปัจจุบันเทคโนโลยี Server Virtualization สำหรับสถาปัตยกรรม x86 ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ โดยอาศัยซอฟต์แวร์ Hypervisor ทำให้สามารถซอยแบ่งทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ (physical machine) ออกเป็นหลายๆ virtual machine ซึ่งทำให้สามารถรองรับระบบแอบพลิเคชั่นได้หลายๆระบบในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์หนึ่งเครื่องที่ลงทุนไป

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการทำ Server Consolidation เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและจัดการ Data Center  นอกจากนี้ Server Virtualization ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะก้าวไปสู่ Cloud Computing และ Software Defined Data Center (SDDC)

ประโยชน์ของเทคโนโลยี Server Virtualization
 • ลดค่าใช้จ่ายโดยการลดจำนวนเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ ที่ต้องใช้ ลดการใช้งานพื้นที่ของ Data Center ลดค่าไฟ ลดค่าบำรุงรักษาและอื่นๆ
 • เพิ่มเสถียรภาพของระบบและลดผลกระทบจากกรณีเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์มีปัญหาโดยการทำคลัสเตอร์ (Cluster) เพื่อรองรับ High Availability (HA) ได้ง่ายโดยใช้ค่าจ่ายที่ถูกลง 
 • เนื่องจาก virtual machine เป็นไฟล์ที่เก็บทั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System) แอบพลิเคชั่นและข้อมูล จึงสามารถทำการสำรอง (backup)  หรือทำการสำเนา (replication) ไปยัง Data Center สำรอง (DR Site) เพื่อรองรับแผนฉุกเฉิน (Disaster Recovery) ได้ง่าย
 • โดยอาศัย Hypervisor ซอฟต์แวร์ ทำหน้าที่เป็นตัวขั้นระหว่าง Operating System และ Server Hardware จึงทำให้มีความยืดหยุ่นในการโยกย้าย virtual machine  ไปรัน บนเครื่องต่าง รุ่น และต่างยี่ห้อได้
 • ยืดอายุการใช้งานแอบพลิเคชั่นที่ต้องรันบนระบบปฏิบัติการเก่าๆเช่น  DOS, Windows 2000 และ Windows XP
 • หน่วยงานไอทีสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น โดยการลดเวลาในการติดตั้งระบบปฏิบัติการและแอบพลิเคชั่น ในการสร้าง virtual machine โดยการสำเนาหรือโคลน (Clone) จาก virtual machine template

Virtual Machine คืออะไร

Virtual machine คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่สามารถรันระบบปฏิบัติการ (Operating System) เช่น Windows และ Linux, แอบพลิเคชั่นเช่น email server, web server และ database server
virtual machine จะสามารถให้บริการด้านต่างๆได้เหมือนกับ ฮาร์ดแวร์จริงๆ (physical machine)
Virtual machine จะประกอบด้วยไฟล์ config และ ไฟล์ข้อมูล (disk image) ที่เก็บอยู่บน สตอเรจ

Hypervisor คืออะไร

Hypervisor คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดยตรงบนเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์  ทำหน้าที่เป็นตัวขั้นระหว่าง Operating System ที่รันภายใต้ virtual machine และ  เซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ 
สามารถสร้างและจัดการทรัพยากรเสมือน (virtual device ) เช่น CPU, Memory, Disk, Network และ device  อื่นๆ ให้กับ virtual machine 

VMware คือใคร

บริษัท VMware เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี  Server Virtualization เป็นผู้ผลิต ซอฟต์แวร์ VMware vSphere ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด

ซอฟต์แวร์ ESXi
เป็น Hypervisor ซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ VMware vSphere
ESXi สามารถติดตั้งบน Server Hardware ได้โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยระบบปฏิบัติการอื่นๆ


ESXi Hypervisor

ก่อนจะมาเป็น Virtualization

เพื่อจะให้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของ Server Virtualization ให้ดีขึ้น เราควรจะย้อนหลังมาดูระบบ Physical Server แบบเดิมก่อน

Physical Server
Server Hardware หนึ่งเครื่องจะลง Operating System เช่น Windows หรือ ​Linux ได้แค่หนึ่งตัว
เมื่อมีแอบพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้นก็ต้องซื้อเครื่องเพิ่มขึ้น
ปัญหาที่เจอ:
 • เพิ่มค่าใช้จ่าย
 • เพิ่มภาระในการบริหารจัดการ
 • ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 • การจัดหาใช้เวลานาน
Traditional Data Center

 Physical Server และ High Availability
และถ้าหากต้องการทำ High Availability (HA) ก็ต้องซื้อเครื่องเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อทำ Cluster
ปัญหาที่เจอ: 
 • เพิ่มค่าใช้จ่าย มากขึ้น
 • เพิ่มภาระในการบริหารจัดการมากขึ้น
 • ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ
Traditional Clustering

Physical Server และ Disaster Recovery
เมื่อต้องทำ Disaster Recovery ต้องซื้อเครื่องที่ DR site ให้เพียงพอตามจำนวนแอบพลิเคชั่น
ปัญหาที่เจอ: 
 • เพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นไปอีก ทำให้ต้องเลือกทำ DR เฉพาะบางระบบ
 • เพิ่มภาระในการบริหารจัดการมากขึ้นไปอีก
 • ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ เครื่องที่ DR site ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาปกติ
 • มีความยุ่งยากในการทดสอบ DR เนื่องจากต้องหยุดการทำ replication และอาจมีปัญหาเรื่อง network (IP address ชนกัน เป็นต้น)
Traditional Disaster Recovery

Server Virtualization

Server Consolidation และ High Availability
Server Hardware หนึ่งเครื่องสามารถรองรับได้หลาย Operating System และ หลายแอบพลิเคชั่น
ประโยชน์:
 • ลดจำนวน Server Hardware ลดค่าใช้จ่าย และ รองรับการทำ High Availability ได้ทันที
 • บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น
 • ใช้งานเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • สามารถสร้าง virtual machine ได้รวดเร็ว
Scalable Virtual Data Center

Disaster Recovery
ประโยชน์:
 • มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า รองรับการทำ DR ได้มากขึ้นเนื่องจากการทำ Server Consolidation
 • ทดสอบ  DR ได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยการ cloning  ของ virtual machine
 • ใช้งานเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใช้งาน Server Hardware  ที่  DR site สำหรับงานอื่นๆ เช่น Test & Dev
Active/Active Data Centers

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.vmware.com/ap/products/vsphere/

1 ความคิดเห็น: